Een loepzuivere witte Italiaan met citrusfruit en bloemen
in de geur. In de mond heeft de wijn aangename body
en rondeur, met frisse zuren.

Lupi Reali - Trebbiano

€ 6,00Prijs
 • Algemeen

  Ad Amorem Vini, Prachtwijnen.com, AdAmoremVini.be, AdAmoremVini.com en Wijnlessen.be zijn de werknaam en domeinnamen van de webwinkel die eigendom zijn van Gnosis Consultancy BVBA. met maatschappelijk zetel te 3980 Tessenderlo, Molenstraat 96, ingeschreven in het RPR Hasselt onder het BE 0883.980.004.
  De klant kan via voornoemde webwinkel, wijn, wijnpakketten, geschenken en wijn accessoires aankopen. De koopovereenkomst komt tot stand op het ogenblik dat de “on-line” bestelling door de klant gevalideerd wordt met een orderbevestiging die per e-mail verstuurd wordt door Ad Amorem Vini. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Ad Amorem Vini als leverancier van goederen optreedt. De algemene voorwaarden worden door de klant aanvaard op het ogenblik dan zijn/haar bestelling wordt gevalideerd middels een orderbevestiging door Ad Amorem Vini. De algemene voorwaarden van Ad Amorem Vini heffen de algemene voorwaarden van de klant of een derde op. Afwijkingen zijn enkel inroepbaar middels schriftelijke bevestiging vanwege Ad Amorem Vini ook al komen ze voor op de documenten die uitgaan van de klant of een derde. In het geval van een toegestane afwijking blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvoor geen uitdrukkelijke afwijking geldt. Door verbinding te maken met de website van Ad Amorem Vini verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden.

   

  Prijzen

  De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten. De verzend- en leveringskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. De verzend- en leveringskost wordt afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling.

   

  Betaling

  Ad Amorem Vini biedt enkel de mogelijkheid aan om te betaling door middel van storting op het rekeningnummer 733-0372894-56..

  Voorraad

  Ad Amorem Vini behoudt zich het recht o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. De beschikbare hoeveelheden op de website zijn louter informatief en kunnen wijzigen met de werkelijkheid. Ad Amorem Vini behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren wanneer deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal Ad Amorem Vini de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

   

  Levering en leveringstijd

  Ad Amorem Vini zal zich inspannen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren. Ad Amorem Vini kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor een levering te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals overeengekomen met de klant. Om tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, fax,...) en te laten registreren waarop hij/zij onbereikbaar is. Ad Amorem Vini doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van Ad Amorem Vini geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 10 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van Ad Amorem Vini, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Ad Amorem Vini is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door Ad Amorem Vini gedragen. Ad Amorem Vini verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder (DPD), wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling geleverd werden, en als dat niet zo is, op de leveringsbon aangeeft wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend moet worden. Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico.

  Bestellingen worden uitgeleverd via het eigen vervoer van Ad Amorem Vini of door gebruik te maken van het verdeelsysteem Kiala (https://www.kiala.be/benl) .

   

  Eigendomsvoorbehoud

  Ad Amorem Vini behoudt zich het recht van eigendom voor van de goederen die bij de klant werden afgeleverd en dit tot de volledige betaling ervan.

  Plaats van levering

  De levering, wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.

   

  Klachten

  Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 kalenderdagen bekend worden gemaakt aan Ad Amorem Vini. Tel. 0476/857.880 of via mail: klachten@AdAmoremVini.be.

   

  Annulering koopovereenkomst

  Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. Ad Amorem Vini verbindt zich er enkel toe de aangekochte artikelen gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen of terug te betalen indien deze een kurksmaak heeft of in geval de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. De artikelen moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld met een rekening/kasticket en dit tot maximum 3 maanden na de aankoop. Wijnen met kurksmaak dienen terugbezorgd te worden in het bijzijn van de kurk en de wijn (in de originele fles). We betalen uw wijn terug en sturen de fles en de kurk voor analyse naar onze kwaliteitsdienst. De uiteindelijke eindbeslissing over de terugbetalingen ligt te allen tijde bij Ad Amorem Vini.

   

  Recht op teruggave: Niet goed, geld terug!

  Ad Amorem Vini biedt de klant 14 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Deze termijn start van zodra de klant de afleverbon heeft ondertekend. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door Ad Amorem Vini, kunnen worden teruggezonden. Onvolledige, beschadigde of vuile producten worden niet teruggenomen. Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert Ad Amorem Vini zich om het totaalbedrag van de bestelling contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. Ad Amorem Vini aanvaardt geen "Tevreden of geld terug" retour voor de volgende producten:

  • Geopende flessen die toch niet proefde naar de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.
  • Flessen wijn met een rekening/kasticket ouder dan 12 maanden.
  • Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.
  • In prijs verlaagde wijnen.

  Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.

   

  Privacy

  De persoonlijke gegeven die de klant Ad Amorem Vini bezorgd heeft, worden enkel opgenomen in de bestanden van Ad Amorem Vini. Zij worden verwerkt teneinde het beheer van onze webwinkel te verzekeren, alsook om de klant in te lichten inzake onze artikelen en diensten. Indien de klant niet gewenst gecontacteerd te worden door Ad Amorem Vini voor commerciële of publiciteire doeleinden, dient hij dit te melden via klantendienst@AdAmoremVini.be.

   

  Geschillen

  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Ad Amorem Vini en de klant is het Belgisch recht van toepassing ongeacht het land waaruit de bestelling wordt geplaatst. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.